Vítáme Vás na webu soudních znalců. Jsme připraveni pro Vás v krátkých termínech vypracovat znalecké posudky, ocenění majetku.

Ing. Martin Žižlavský

Ing. Petr Žižlavský

Znalecké posudky věcí movitých

 • Služby pro fyzické osoby – ocenění jakéhokoli movitého majetku
 • Služby pro pojištěné, resp. poškozené
 • Služby pro pojistitele
 • Služby pro servisy a opravce

Znalecké posudky a ocenění nemovitostí

 • Služby pro fyzické osoby
 • Služby pro banky
 • Služby pro pojištěné, resp. poškozené
 • Služby pro pojistitele
 • Služby pro právnické osoby

Služby pro soudy a státní orgány

 • znalecké posudky
 • odborná vyjádření
 • revizní znalecké posudky

Znalecké posudky jsou vyhotoveny v nejvyšší kvalitě a tištěny na velmi kvalitním papíru. Standardně je vyhotoven ve dvou originálech ( v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet).

Oceňujeme

Dle požadavku veškerý movitý a nemovitý majetek pro účely specifikované dále.

Působíme

Působíme převážně ve Zlínském kraji a na Moravě, ale po dohodě i po celé republice.

Termíny

Běžně je posudek vypracován do 3-5 dnů od prohlídky.

Nabídka „24“ 

V naléhavých případech může být posudek standardního rozsahu zpracován do 24 hodin.

Reference