CENÍK

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními zákona:  Vyhláška č. 424./2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

 

Při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, policie ČR)

Cena za hodinu pracovního výkonu je stanovena v souladu s výše citovanými předpisy v rozpětí od 800,- Kč do 1000,-Kč

Ceny za ocenění vozidel

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti, počtu oceňovaných vozidel, objemu činností a požadované dokumentaci.
Např. ocenění osobního vozidla stojí 2 500,- až 3 000,- Kč, nákladní 3 000- až 3.500,-Kč. Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Ceny za ocenění ostatního movitého majetku

Cenu této služby stanovuji vždy na základě konzultace s klientem, vzájemná dohoda se odvíjí podle specifikace oceňovaných předmětů a počtu položek.