SLUŽBY

Vypracování znaleckých posudků o ceně motorových vozidel, resp. o výši majetkové újmy způsobené poškozením motorového vozidla. Znalecké posudky jsou vyhotoveny nestranně, v nejvyšší kvalitě, v krátkých termínech a tištěny na velmi kvalitním papíru. Standardně je vyhotoven ve dvou originálech ( v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet). Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. Znalecké posudky vypracovávám z kteréhokoliv právního účelu, např.

 • koupě nebo prodej
 • vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vklad do firmy
 • stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro rozvodové řízení
 • ocenění pro finanční a celní úřady
 • ocenění pro zpětný leasing
 • ocenění při transformaci společnosti
 • ocenění na:
  • osobní vozidla
  • terénní a dodávková vozidla
  • nákladní vozidla
  • přívěsy a návěsy
  • motocykly
  • autobusy
  • traktory
  • speciální a závodní stroje

Služby pro pojištěné, resp. poškozené:

 • pomoc při likvidaci pojistných událostí na všech motorových vozidlech vč. zpětné revize výpočtů provedených pojišťovnou
 • revize účtů za opravy
 • kalkulace nákladů na opravu v systému Audapad
 • zajištění oprav jak v autorizovaných servisech, tak i u neautorizovaných, ale kvalitně opravujících servisů
 • zajištění zapůjčení náhradního vozidla
 • ověřování roku výroby vozidel
 • konzultace a poradenská činnost

Služby pro pojistitele

 • kompletní, velmi kvalitní a promptní likvidace pojistných událostí
 • prohlídky a dokumentace poškozených vozidel
 • vyčíslení výše majetkové újmy na vozidlech
 • projednání způsobu a výše pojistného plnění s pojištěným, resp. poškozeným
 • revize účtů za opravy
 • kalkulace v systému Audapad

Služby pro opravce:

 • kalkulace nákladů na opravu v systému Audapad akceptovaným většinou pojišťoven na našem trhu.

Termíny

Znalecký posudek musí být dle vyhlášky zpracován do 30 dnů.
Běžně posudek vypracovávám rychleji, tedy do 1 týdne po prohlédnutí vozidla, za předpokladů doložení nutných dokumentů.

Nabídka „24“

V naléhavých případech jsem schopen provést znalecký posudek standardního rozsahu do 24 hod po prohlédnutí vozidla za předpokladů doložení nutných dokumentů.